fasm

 1. Flaer
 2. NANO_VIRUS
 3. TolyProg
 4. TolyProg
 5. Okoro4ek999
 6. NANO_VIRUS
 7. NANO_VIRUS
 8. NANO_VIRUS
 9. Aleks715
 10. ml64
 11. Ruins007
 12. NANO_VIRUS
 13. NANO_VIRUS
 14. sniper
 15. [ixTor]
 16. Thetrik
 17. Semiono
 18. ID$